Voorzitter Bertrand (Hauts-de-France) ontvangen in Errera

  • 21 november 2017

Minister-president Geert Bourgeois ontving op 20 november Xavier Bertrand, de Voorzitter van de Regionale Raad van Hauts-de-France in het Errerahuis. Ze spraken o.m. over de impact van brexit op hun regio’s, het grensoverschrijdende project ‘Seine-scheldeverbinding', de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en de toekomst van de industrie.

Minister-president Bourgeois feliciteerde Voorzitter Bertrand met het resultaat van zijn onophoudelijke inzet voor het project ‘Canal Seine-Nord’. Op zijn beurt sprak  Voorzitter Bertrand zijn dank uit aan Vlaanderen voor de sterke steun de voorbije maanden. Dit binnenvaart-infrastructuurproject wil zeven Europese havens met elkaar verbinden door onder andere bestaande waterwegen te verbeteren en nieuwe kanalen aan te leggen. Het project biedt goede economische perspectieven voor Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen.

Daarnaast stond ook brexit en de gevolgen voor beide regio’s op het programma. Een harde brexit kan zowel Vlaanderen als Hauts-de-France heel wat economische schade berokkenen. Bourgeois en Bertrand bespraken in dit kader de mogelijke toekomstige handelsrelaties met de UK. Verder benadrukten ze het belang van samenwerking en de zoektocht naar raakvlakken om uitdagingen voor hun regio’s aan te pakken.

Ook spraken beide leiders het voornemen uit om de samenwerking op het vlak van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding en het aanleren van het Nederlands te stimuleren en goede praktijken inzake industriële revolutie 4.0. en leersystemen uit te wisselen.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Parijs