Subsidie voor Flexible Multi-Partner Mechanism for Accelerated Impact Fund, 2019

Project: Flexible Multi-Partner Mechanism for Accelerated Impact Fund (FMM)

Begunstigde: FAO 

Bedrag: 3 000 000 euro

Duur: 2020

Door te kunnen inspelen op innovatieve ideeën en pilootprojecten in de landen waar FAO werkt, kan het fonds een katalysator voor duurzame ontwikkeling zijn. Het FMM maakt het mogelijk voor de FAO om middelen  in te zetten waar ze het meest nodig zijn en de grootste impact hebben. Dit fonds versterkt coherentie, coördinatie, efficiëntie en synergie en vermindert fragmentering en risico.

De Vlaamse middelen gaan naar prioritair programma 2 van het FMM “Klimaatverandering; klimaatslimme landbouwmethoden” en focust op acties in Zuidelijk Afrika.