Subsidie voor ‘Werkplekleren voor levenslang leren’ (2020-2022)

Project: Het genereren van nieuwe ideeën en beleidsopties om werkplekleren te moderniseren en zo levenslang leren te bevorderen.

Begunstigde: Internationale Arbeidsorganisatie

Bedrag: 616.000 euro

Duur: 24 maanden

In een snel veranderende economie en arbeidsmarkt moeten niet alleen jongeren, maar ook volwassenen zich voortdurend bij- of omscholen om zich aan te passen aan de wijzigende vraag naar arbeidsmarktgerichte vaardigheden (skills). Het systeem van werkplekleren kan bijdragen tot een cultuur van levenslang leren. Vele landen worstelen echter met talrijke uitdagingen om werkplekleren ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Daarom wil dit project de kennis en de capaciteit  van IAO-lidstaten, werkgevers en werknemers versterken om werkplekleren te moderniseren. De klemtoon van het project ligt op volwassenen en hun toegang tot en transities in de arbeidsmarkt. Het project draagt eveneens bij aan de ambitie van de IAO om een internationale arbeidsstandaard rond leerplaatsen te ontwikkelen

Het onderzoeksproject voorziet een syntheserapport over innovatieve beleidsopties om werkplekleren te moderniseren (met specifieke aandacht voor o.m. de inclusie van volwassenen, vrouwen en arbeidsmigranten, lage niveaus van bedrijfsparticipatie, en nieuwe noden van de digitale en groene economie). Het omvat landenstudies (Finland, Zuid-Afrika, India) met bijhorende stakeholderworkshops. Op basis van die onderzoeksresultaten zal een ‘Innovation Bootcamp’ georganiseerd worden waar experten een mondiale strategie ontwikkelen om werkplekleren te moderniseren.