Subsidie aan vzw Oradea voor het bevorderen van de inclusie van personen met een handicap in Oekraïne (2018)

Project: Bevorderen van inclusie van personen met handicap in Oekraïne

Begunstigde: vzw Oradea

Bedrag: 16.000 euro

Duur: 2018

Het project bestaat uit drie onderdelen: 

  • Opstarten van een internationaal thematisch netwerk rond inclusie. Het netwerk zou bestaan uit universiteiten, ngo's en terreinorganisaties. (Vlaanderen, Roemenië)
  • Verspreiden van de Vlaamse documentaire 'Zie mij doen', over mensen met een verstandelijke handicap, in Oekraïense scholen, universiteiten en welzijnsvoorzieningen. De bedoeling is om mensen kennis te laten maken met de leefwereld van mensen met een verstandelijke handicap en een gesprek over inclusie op gang te brengen. 
  • Organiseren van een tentoonstelling met kunst en kunstenaars met een handicap in Polen en Oekraïne. In een latere fase zou hieruit een structurele samenwerking kunnen voortvloeien.