Sluis Terneuzen

Ben Weyts en Melanie Schultz van Haegen, de ministers van openbare werken van Vlaanderen en Nederland hebben op 5 februari 2015 het Verdrag over de Nieuwe Sluis in Terneuzen ondertekend. Deze sluis zal grotere schepen toelaten op het kanaal Gent-Terneuzen. Met dit verdrag kiezen beide partners ondubbelzinnig voor investeren in infrastructuur in economisch onzekere tijden. De sluis is ook een belangrijk element in de binnenvaartverbinding tussen Seine en Schelde en heeft bijgevolg Europese reikwijdte. Daarom zullen Vlaanderen en Nederland ook een gezamenlijke aanvraag indienen voor Europese middelen.

De Vlaams-Nederlandse deltaregio is een van de grootste havengebieden ter wereld. Vlaanderen en Nederland zijn op elkaar aangewezen om in de geest van goed nabuurschap de ontwikkeling van de Scheldemonding in al haar facetten te bevorderen. Vlaanderen kondigde naar aanleiding van de ondertekening dan ook aan dat het de geschillenprocedure over de Hedwigepolder die het in 2012 had opgestart, stopzet. Nederland heeft immers de nodige stappen ondernomen om de ontpoldering en de omvorming van de Hedwigepolder tot een grensoverschrijdend intergetijdengebied te realiseren, met het oog op het herstel van het natuurlijke evenwicht in de Scheldemonding.

De ondertekening van het nieuwe verdrag vond plaats op het sluizencomplex in Terneuzen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de betrokken havens, lokale besturen en van de Europees Commissaris voor Transport Violeta Bulc.

Sluis Terneuzen