Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de culturele betrekkingen tussen België en de Nederlandse Antillen

Korte inhoud: Overeenkomst België-Nederland inzake culturele samenwerking tussen België en de Nederlandse Antillen

Ondertekening: 04/06/1975

Internationale ratificatie: 16/01/1976

Inwerkingtreding: 16/01/1976

Bekendmaking in Staatsblad: 20/01/1978

pdf bestand364_Akkoord en protocol van uitvoering in het Nederlands.pdf (18 kB)

pdf bestand364_Akkoord en protocol van uitvoering in het Frans.pdf (44 kB)