Opnieuw perspectief voor IJzeren Rijn

  • 16 januari 2018

Op 16 januari kondigde Minister Weyts aan dat Vlaanderen het diplomatiek overleg over de IJzeren Rijn terug opneemt. Dit nadat de studie naar de haalbaarheid van verschillende tracés het zogenaamde 3RX tracé positief beoordeelde.

De Rhein-Ruhr-Rail Connection (3RX), dat van Antwerpen via Roermond en Venlo tot in het Duitse Viersen loopt, biedt dezelfde baten als het historische tracé, maar dat slechts aan de helft van de kosten.

Om het dossier uit het slop te halen, werd in 2015 een kosten-batenanalyse van de drie mogelijke tracés opgestart. Met een geschatte kostprijs van 770 miljoen euro, komt het 3RX-tracé uit de bus als een realistische oplossing met het laagste prijskaartje. “We zijn er lang nog niet, maar er is nu alleszins een patstelling doorbroken. We kunnen nu de discussie voeren op basis van objectieve gegevens,” aldus Minister Weyts. De studie werd ondersteund door de 5 betrokken overheden (Vlaanderen, België, Nederland, Duitsland, Noordrijn-Westfalen).

De ontsluiting van het Duitse Ruhrgebied is voor de Vlaamse Havens ontzettend belangrijk. Volgens prognoses zal het vrachtverkeer tegen 2030 met 50% toenemen. Minister Weyts zet daarom in op alternatieven voor het wegtransport, zoals binnenvaart en spoor.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Berlijn 

Departement Mobiliteit & Openbare Werken

VRT Nieuws