OESO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) behandelt een waaier aan onderwerpen, waarvan o.a. volgende belangrijk zijn voor verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid: klimaat, milieu, biodiversiteit, water, ecosystemen, industrie, innovatie, ondernemerschap, wetenschap, bio- en nanotechnologie, onderwijs, werkgelegenheid, visserij, landbouw, ‘governance’, transport.

De Vlaamse overheid is op verschillende manieren betrokken bij de werkzaamheden van de OESO door deelname aan (ministeriële) bijeenkomsten, comités of semi-autonome organen en financiële ondersteuning (studies, programma’s). Daarnaast is Vlaanderen betrokken bij Peer Reviews van Vlaanderen/België en van andere landen.

De samenwerking met de OESO is belangrijk voor Vlaanderen aangezien het een belangrijk forum voor informatie-uitwisseling is van goede praktijken op gebied van beleidsvoering. Bovendien geven OESO-studies steeds vaker afzonderlijke cijfers voor Vlaanderen weer wat de betrokkenheid van Vlaanderen bij het werk van de OESO vergroot. Door samenwerking met de OESO, heeft Vlaanderen bovendien een voet in huis bij G7, G8 en G20.