Vlaamse topambtenaar Julie Bynens ontvangt Hongaarse Staatsprijs

  • 5 mei 2022

Op 5 mei 2022 mocht Julie Bynens, secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, de Hongaarse Staatsprijs in ontvangst nemen.

De prijs werd haar toegekend voor haar werk en inspanningen om de relaties tussen Vlaanderen en Hongarije te versterken. De ceremonie vond plaats ter gelegenheid van een Vlaams-Hongaars bedrijfsgericht evenement in het Consulaat van Hongarije in Antwerpen.

Tijdens haar bedankingstoespraak verwees secretaris-generaal Bynens onder meer naar de bestaande samenwerking tussen Vlaanderen en Hongarije. In januari 2022 sloten Hongarije en Vlaanderen een nieuw tweejarig samenwerkingsakkoord af.

Zij benadrukte het belang van Hongarije voor Vlaanderen als hinterland voor de Vlaamse havens, de aanwezigheid van belangrijke collecties ‘Vlaamse Meesters’ in de musea en de sterke neerlandistiek aan de universiteiten.

De secretaris-generaal sprak ook over de samenwerking met Hongarije binnen de Europese Unie. Ze pleitte voor een focus op prioriteiten en uitdagingen. En besloot met een oproep om een open dialoog te houden, ook bij verschil in visie over thema’s en waarden.

Ook dhr. Johan Thijs, CEO van KBC Groep, ontving op hetzelfde moment de Hongaarse Staatsprijs.

 Foto © Hongaarse ambassade