Vlaamse ODA historisch hoog in 2020

  • 16 februari 2021

In 2020 bedroeg de Vlaamse officiële ontwikkelingssamenwerking (ODA) 67,6 miljoen euro. Dit is een opmerkelijk record, in buitengewone omstandigheden. De coronacrisis liet zich immers ook gevoelen bij de uitvoering van projecten in partnerlanden Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique. 

De stijging van de ODA in 2020 is niet enkel te verklaren door een optimale besteding vanuit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Ook twee andere oorzaken droegen bij tot de stijging:

Zo is er vorig jaar 12,2 miljoen euro additionele financiering vrijgemaakt om ontwikkelingslanden beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ook vanuit het Vlaams klimaatfonds ging 5,2 miljoen euro naar projecten op vlak van internationale klimaatfinanciering. 

Ook heeft het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie in 2020 bijkomend 1 miljoen euro vrijgemaakt voor het Instituut voor Tropische Geneeskunde. De bijdrage gaat naar de uitbouw van een insectarium om tropische ziekten die meereizen met insecten  diepgaand te onderzoeken. De middelen voor de Verenigde Naties Universiteit (UNU-CRIS) zijn uitgebreid tot 1 miljoen euro om zo een eigen wetenschappelijk programma uit te bouwen.  

De kans lijkt eerder klein dat dit historische ODA-record snel verbroken zal worden. Enkele projecten hebben in 2020 vertragingen in de uitvoering opgelopen. Zo verstoorde de stopzetting van het luchtverkeer de tijdige toelevering van onderdelen voor ontziltingstechnologie in Mozambique. Heel wat projecten kenden omwille van de pandemie een vertraging in 2020. De effecten van die vertraging komen uitgesteld tot uiting in de aangepaste jaarplannen voor 2021. Dit zal in 2021 aanleiding geven tot een daling van de uitgaven vanuit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking.

Bekijk hier het ODA rapport 2020.