Vaste Gemengde Commissie Vlaanderen-Hongarije

  • 11 januari 2022

Op 11 januari ondertekenden secretaris-generaal Julie Bynens van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en József Magyar, Hongaars adjunct staatssecretaris Europese relaties in Boedapest een nieuw samenwerkingsakkoord voor de periode 2021-2024. 

Het was de elfde keer dat delegaties van beide landen samenkwamen, sinds het ondertekenen van een samenwerkingsverdrag in 1994.

In eerste instantie is het de bedoeling om de economische ontwikkeling en logistiek verder te versterken, die hebben geleden onder de gevolgen van van COVID-19. Hongarije is als hinterland van de havens voor Vlaanderen van groot geopolitiek belang. Om die reden nam ook de Vertegenwoordigster van Flanders Investment & Trade in Hongarije deel aan de besprekingen.

Verder zal er ook samengewerkt worden rond economische clusters, landbouw met focus op dierenwelzijn, onderwijs, jeugdwerking, gezondheidszorg, wetenschappelijk onderzoek en innovatie en cultuur. Zo bevinden zich in een aantal Hongaarse musea collecties van ’Vlaamse Meesters’ uit de 16de en 17de eeuw. Ook de sterk uitgebouwde Hongaarse neerlandistiek is een aandachtspunt.   

Tijdens de gesprekken werd ook ingegaan op een aantal beleidsaspecten en politieke beslissingen, onder meer over EU-materie en mensenrechten. In de marge van de gemengde commissie had secretaris-generaal Bynens ook overleg met staatsecretaris Orsolya Pacsay-Tomassich.