Overleg met Hauts-de-France over afbouw lockdown

  • 8 mei 2020

Op 8 mei vond het eerste overlegcomité plaats over de afbouw van de lockdownmaatregelen met betrekking tot de Frans-Belgische grens. Voor de Vlaamse overheid nam Algemeen Afgevaardigde Gaëtan Poelman deel. De prefect van Hauts-de-France, Michel Lalande, initieerde dit overleg.

Het overlegcomité heeft als doel de vertegenwoordigers aan beide zijde van de grens proactief te informeren en maatregelen maximaal op elkaar af te stemmen. Tegelijk geeft het de mogelijkheid om eventuele knelpunten of hiaten snel te detecteren en over te maken aan de betrokken crisisinstanties.

Zo werd er onder meer gesproken over de verschillende systemen van contact tracing en de uitwisseling van informatie tussen deze systemen. Met bijzonder aandacht voor de opname van grensoverschrijdende verplaatsingen zodat er geen blinde vlekken ontstaan bij het opsporen van nieuwe besmettingen.

Ook werd besproken hoe burgers terug toegang kunnen krijgen tot sport- en vrijetijdsinfrastructuur - zoals sportbanen, zwembaden, recreatieparken, … - aan de andere zijde van de grens. De toegang tot de stranden kreeg hierbij bijzondere aandacht.

Eind mei volgt een nieuw overleg.  

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Frankrijk