Nieuwe samenwerking Vlaanderen-Marokko

  • 4 juni 2021

Op 4 juni heeft de Vlaamse Regering beslist om een nieuwe samenwerking op te starten met Marokko.

In het regeerakkoord (2019-2024) heeft de Vlaamse Regering aangegeven een nieuwe samenwerking te willen opstarten met één of meerdere landen in Noord- en/of Oost-Afrika. De Vlaamse Regering heeft intussen beslist met Marokko te willen samenwerken rond de aanpak van grondoorzaken van migratie.

De Vlaamse Regering zal hierover de dialoog opstarten met de Marokkaanse autoriteiten. Indien deze dialoog leidt tot een vruchtbare bodem voor samenwerking, kan Marokko opgenomen worden als partnerland van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.

Marokko beantwoordt als laag middeninkomensland aan de criteria van het Kaderdecreet Ontwikkelingssamenwerking, waaronder een lage score op de Human Development Index en vooruitgang op het vlak van mensenrechten.

De keuze voor de grondoorzaken van migratie als actueel thema laat samenwerking toe in verschillende sectoren die behoren tot de Vlaamse bevoegdheden, waaronder klimaat & energie, tewerkstelling, onderwijs en private sector ontwikkeling (KMO’s). De komende maanden zal een Vlaams-Marokkaanse dialoog opstarten over een gezamenlijke uitdaging om de internationale samenwerking op te concentreren.

© BELGA PHOTO Nicolas Maeterlinck