Nieuw MoU met Chili ondertekend

  • 7 juni 2021

Op 7 juni 2021 werd in Santiago de Chile een Memorandum of Understanding (MoU) gesloten tussen de Chileense Nationale Dienst voor Ouderen (SENAMA) enerzijds en het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en het Agentschap Zorg en Gezondheid anderzijds.

In 2019 bracht een delegatie van het beleidsdomein WVG een studiebezoek aan Chili. Tijdens dat bezoek stond onder meer een overlegmoment gepland met experten van SENAMA.

De samenwerking zal zich vooral situeren op het vlak van residentiële zorg, zorginspectie en accreditatie, dementiebeleid (met focus op jongdementie) en sociale integratie en financieringsmechanismen in zorginfrastructuur.

Voor Vlaanderen werd de MoU ondertekend door de Belgische ambassadeur in Chili, de heer Geert Criel.