Gatz op culturele handelsmissie naar Japan en China

  • 3 december 2018

Minister Sven Gatz ondernam van 25 november tot 1 december de allereerste Vlaamse handelsmissie voor cultuur. Met als bestemming Tokio en Peking. Net als bij een economische handelsmissie gaan Vlaamse organisaties onder begeleiding van de minister, op zoek naar nieuwe contacten en samenwerkingen.

Tien culturele organisaties uit verschillende sectoren reisden mee naar Japan. Zij zijn vooral op zoek naar nieuwe mogelijkheden op de voor sommigen nog onbekende Japanse markt. “Dit doen binnen het kader van een handelsmissie, vergemakkelijkt de zaak. Nu worden de mogelijkheden versnelt. En kunnen we een duurzamer traject ontwikkelen,“ zei Johan De Smet, artistiek leider van de Gentse Kopergietery.

Aan het Chinese luik van de handelsmissie namen tien andere Vlaamse organisaties deel. De opzet, nieuwe contacten leggen en samenwerkingen onderzoeken, bleef hetzelfde. Minister Gatz maakte van het bezoek aan Peking gebruik om samen met de Chinese Minister van Cultuur, Luo Shugang, het nieuwe cultureel werkprogramma tussen Vlaanderen en China voor de komende drie jaar te ondertekenen. “Hier is het belangrijk om een akkoord met de overheid te hebben”, zei minister Gatz, “als de overheid het belangrijk vindt, is het voor de culturele actoren makkelijker om concrete projecten te realiseren.”

Het werkprogramma is dan ook veeleer praktisch van aard. Zo werd de expliciete wens om samen film- of TV-producties te maken opgenomen. Het Vlaamse Productiehuis Geronimo Film reisde mee op zoek naar een Chinese coproducent voor een Jommeke liveactionfilm die afspeelt in China.

Departement Cultuur

Nieuws minister Sven Gatz