Deelname minister-president Jambon RLEG evenement

  • 21 januari 2022

Op 21 januari nam minister-president Jambon via een vooraf opgenomen videoboodschap deel aan een online evenement van het RLEG-initiatief. RLEG brengt regio's samen die met een inclusieve en constructieve aanpak proactief bijdragen aan de toekomst van Europa. De zestien deelnemende regio’s hebben elk wetgevende bevoegdheden en pleiten voor meer betrokkenheid bij de besluitvorming binnen de Europese Unie (EU).

In zijn videoboodschap benadrukte minister-president Jambon de belangrijke - maar vaak onderbelichte - rol die regio’s opnemen binnen de EU. Regio’s staan immers het dichtst bij de samenleving en zijn bijgevolg uitstekend gepositioneerd om kennis te nemen van haar belangen en die te verdedigen.

De Conferentie over de Toekomst van Europa biedt de kans om deze boodschap opnieuw uit te dragen en in heel Europa op ruime schaal te laten horen. Ook Vlaanderen zal zich actief blijven inzetten om deze boodschap te brengen en om de positie van de regio's in de Europese Unie te versterken.

Het event kan hier herbekeken worden.