11 juli speech minister-president Jambon: herstel na de crisis

  • 9 juli 2021

Op 9 juli gaf minister-president Jambon zijn jaarlijkse 11 juli toespraak voor het diplomatiek korps, ditmaal in Bozar. Centraal in de toespraak stond de geleidelijke terugkeer naar het ‘nieuwe normaal’ en de inspanningen die wereldwijd worden geleverd om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Minister-president Jambon gaf toelichting bij het Vlaamse relanceplan om de welvaart van Vlaanderen en het welzijn van de Vlamingen terug te versterken na de crisis.

Ook op internationaal vlak komt alles stilaan weer op gang. Vlaanderen richt de blik dan ook opnieuw ten volle op de wereld, met heel wat aangekondigde buitenlandse missies en plannen.

Toch, zo benadrukte de minister-president, blijft het belangrijk om geregeld achterom te kijken en lessen te trekken uit de crisis. Zo werd het belang van ‘open strategische autonomie’ en internationale solidariteit nogmaals duidelijk.

Minister-president Jambon drukte tot slot de hoop uit voor een verdere positieve evolutie van de situatie en de wens voor een verdere constructieve samenwerking met alle partners van Vlaanderen.

De volledige toespraak kan u hier vinden:

pdf bestandSpeech_11 juli 2021.pdf (125 kB)