'Enkel wereldwijde samenwerking kan catastrofes voorkomen' 11 juli-viering voor diplomatiek korps

  • 4 juli 2022

Minister-president Jan Jambon verwelkomde op 4 juli het diplomatiek korps in het Errerahuis voor de viering van de Vlaamse feestdag.

De aanwezige ambassadeurs en vertegenwoordigers hoorden een betrokken minister-president de Russische aanval op het onafhankelijke Oekraïne scherp veroordelen. Hij riep op tot verdere internationale samenwerking om de vele uitdagingen doeltreffend aan te pakken.

Met alle uitdagingen waar de wereld vandaag mee geconfronteerd wordt ten gevolge van oorlog en conflicten, de klimaatverandering, de langzame uitputting van grondstoffen en de daaraan verbonden nood aan duurzame energie, zal alleen verdere wereldwijde samenwerking ons kunnen behoeden voor toekomstige catastrofes als deze. “

De minister-president benadrukte dat Vlaanderen hierin een actieve rol wil spelen.

Als open samenleving en economie combineert Vlaanderen zijn engagement tegenover de Vlaamse burgers, bedrijven en organisaties, met de wil om een geëngageerde speler in de wereld te zijn. Dit impliceert een nooit eindigende zoektocht naar nieuwe opportuniteiten en nieuwe partners.”

De huidige crisis dwingt ons allen om nog sneller de omslag te maken naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving. De Vlaamse Regering wil daarom meer inzetten op energiebesparing en de uitbouw van hernieuwbare energie. We zetten onze strategische afhankelijkheid om in een economische opportuniteit door innovatieve energiebronnen zoals CCS/CCU (Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization) en groene waterstof te ondersteunen.”

De Vlaamse regering blijft resoluut inzetten op technologische vernieuwing, zoals gegenereerd door de Vlaamse kenniscentra in nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties, en wenst deze kennis te delen met partners binnen en buiten de Europese grenzen. Voor het glas te heffen, kondigde de minister-president hiertoe een groot technologie- en innovatiefestival in 2024 aan “… dat de kansen die technologie te bieden heeft in de verf zet en duidelijk maakt hoe Vlaanderen, zijn bedrijven en onderzoeksinstellingen zich in de voorhoede van innovatie bevinden.”

Lees de volledige toespraak van de minister-president.

pdf bestand11 juli viering 2022 toespraak diplomatiek korps (102 kB)

pdf bestandFlanders Day 2022 Speech diplomatic corps (101 kB)

pdf bestandfête de la Communauté flamande 2022 discours pour le corps diplomatique (105 kB)

pdf bestandflämischen Feiertags 2022 Ansprache für das diplomatische Korps (115 kB)