Missie visie

Vlaanderen is al eeuwen een decor van wereldpolitiek, een centrum van internationale handel, een kruispunt van culturen. En dat is het nog steeds. Wat er in de wereld gebeurt beïnvloedt ons hier. Vlaanderen heeft ook heel wat aan de wereld te bieden. Deze internationale verbondenheid biedt kansen en brengt ook uitdagingen met zich mee. Internationaal optreden is daarom levensnoodzakelijk.

Missie

Het Vlaams Buitenlands Beleid

  • behartigt de internationale belangen en beleidsdoelstellingen van Vlaanderen
  • bouwt mee aan een welvarende, veilige, duurzame en rechtvaardige wereld
  • zorgt voor een samenhangend en slagkrachtig Vlaams internationaal optreden
  • verbindt Vlaanderen met de wereld
  • versterkt Vlaanderens internationale zichtbaarheid en reputatie.

Visie

We streven naar een wereldorde gebouwd op internationale afspraken en regels. We doen dit in partnerschap, met onze eigen belangen als uitgangspunt, maar zonder mondiale uitdagingen uit het oog te verliezen. Een sterk multilateraal systeem en de Europese Unie zijn daarbij onze belangrijkste hefbomen.

Een Vlaanderen gericht op de wereld, waarin wij een betrouwbare en  geëngageerde internationale speler zijn, daar gaan we voor. We ijveren voor een Vlaams extern optreden dat maximaal rendeert, en willen een internationale hefboom bieden voor de beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering. We slaan de brug tussen Vlaamse spelers en de internationale ambities van de regering. We handelen assertief, constructief en transparant, vanuit ons hoofdkantoor in Brussel en onze kantoren wereldwijd. 

We kiezen voor een performante organisatie die dynamisch inspeelt op internationale tendensen en gebeurtenissen. Onze mensen zijn onze kracht. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn waarbij waardering, inspraak en verantwoordelijkheid centraal staan. We hebben daarbij aandacht voor diversiteit op de werkvloer.