Minister-president stelt Flanders Fields Verklaring voor aan buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigers

  • 8 november 2012

In het kader van de Flanders Fields Verklaring - de Internationale Verklaring rond de 100ste verjaardag van Wereldoorlog I - heeft Vlaams minister-president Peeters namens het Belgisch coördinatiecomité voor de herdenking van WO I de buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigers ontvangen van de landen en naties die burgers hebben verloren in Wereldoorlog I. Tijdens deze ontmoeting, die plaatsvond op 6 november 2012, werd dieper ingegaan op de herdenking van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in de periode 2014-2018. Zo stelde de minister-president de tekst van de Flanders Fields Verklaring officieel voor, en maakte hij bekend dat Vlaanderen een gecoördineerde herdenkingskalender zal opstellen, om zo de verschillende herdenkingsprojecten en initiatieven in alle landen gecoördineerd te laten verlopen.

Bijna honderd jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog of ‘Groote Oorlog’. Tussen 2014 en 2018 schenkt de Vlaamse regering bijzondere aandacht aan de herdenking van deze periode. In de komende jaren wordt een uniek herdenkingsproject opgezet, duurzaam verbonden met het vredesthema. Sinds 2010 is binnen het Departement internationaal Vlaanderen dan ook een projectsecretariaat operationeel, dat zorgt voor de coördinatie en opvolging van het Actieplan Wereldoorlog Eén.

De Internationale Verklaring rond de 100ste verjaardag van Wereldoorlog I, de Flanders Fields Verklaring, wil de herinnering aan Wereldoorlog I structureel verankeren. Deze Verklaring roept op tot wetenschappelijk onderzoek, en het sensibiliseren van het grote publiek en de jeugd.  Het overleg dat deze week plaatsvond, creëert alvast een zo breed mogelijk, internationaal draagvlak.

Tijdens dit internationaal overleg, onder leiding van minister-president Peeters, waren vertegenwoordigers aanwezig van Algerije, Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Servië, Slovakije, UK, VSA, en Zuid –Afrika.

Het overleg toonde aan dat meerdere landen al volop bezig zijn met de voorbereiding van de herdenking van Wereldoorlog I. Opvallend is dat alle landen gezamenlijk sterk inzetten op jeugd, scholieren en studenten als bijzondere doelgroep. Zo zal in de UK onderzoek worden verricht door scholen naar verwante familieleden die betrokken waren bij Wereldoorlog I.  Ook zullen initiatieven worden opgezet om scholieren toe te laten een bezoek te brengen aan de slagvelden van Flanders Fields.

Bepaalde landen koppelen de herdenking aan hun eigen, landelijke context: Canada (2017: 150 jaar Canadese confederatie), Ierland (2012-2022: Ierse zelfstandigheid en burgeroorlog); Polen (2018: begin van de Poolse onafhankelijkheid). Daarom is internationaal overleg over een internationale ‘herdenkingskalender’ noodzakelijk. Minister-president Peeters heeft, namens het Belgisch coördinatiecomité voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, beloofd dat België de taak op zich zal nemen om een gecoördineerde internationale kalender op te stellen. Het is eveneens de bedoeling om een netwerk van WOI-coördinatoren op te richten met het oog op informatie-uitwisseling en afstemming van initiatieven.