Meerjarig financieel kader 2021-2027 en NextGenerationEU

Het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 is een uitgaveninstrument van de Europese Unie (EU). Het legt voor elk jaar van 2021 tot en met 2027 vast hoeveel de EU maximaal kan uitgeven. In 2021-207 bedraagt het gemiddeld jaarlijks maximum aan uitgaven 173 miljard euro, of iets meer dan één procent van de waarde van de economie van de EU in één jaar. Het maximumbedrag voor elk jaar wordt verdeeld over zeven uitgavengebieden. Ruim twee derde van de middelen in 2021-2027 gaat naar cohesie (35%) en landbouw (33%); de rest gaat naar: interne markt (12%), extern beleid (9%), administratie (7%), migratie (2%) en defensie (1%). De uitgaven van de EU worden gefinancierd met ontvangsten die hoofdzakelijk van de lidstaten komen. Elke lidstaat betaalt een bijdrage evenredig aan de omvang van de eigen economie. 

NextGenerationEU is een tijdelijk uitgaveninstrument van de EU ter waarde van 807 miljard euro voor het economisch herstel van de COVID-19-crisis. De EU leent de middelen en investeert 421 miljard euro in de vorm van subsidies in de lidstaten. Elke lidstaat draagt een percentage bij aan de aflossing van de lening evenredig aan de omvang van de eigen economie. Het resterende bedrag van de lening, 386 miljard euro, leent de EU op haar beurt aan gunstige voorwaarden aan lidstaten die daar gebruik van wensen te maken. Lidstaten die er effectief gebruik van maken betalen de eigen lening volledig zelf terug.

Meer info over MFK en NextGenerationEU? Raadpleeg de EU infobrochure The EU’s 2021-2027 long-term budget & NextGenerationEU of de webpagina EU-begroting van de Europese Commissie.

Rol van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid is tijdens de onderhandelingen over het MFK nauw betrokken bij de totstandkoming van het Belgisch standpunt.

De Vlaamse overheid vult voor een aantal EU-programma’s de Europese subsidies aan met Vlaamse subsidies.

De Vlaamse overheid voert ook een aantal EU-programma’s uit (projectselectie, toezicht, beheer, betalingen). Dat is onder meer het geval voor:

 • COVID-19 herstelbeleid (Faciliteit voor Herstel en Veerkracht).
 • Brexit herstelbeleid (Aanpassingsreserve voor de Brexit).
 • Cohesiebeleid (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Europees Sociaal Fonds+, Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).
 • Landbouw en visserij (Europees Landbouwgarantiefonds, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij).

Daarnaast zijn er nog tal van andere EU programma’s waar de Vlaamse overheid, federale overheid, provincies, gemeenten, verenigingen, bedrijven en burgers aan deelnemen, waaronder:

 • Horizon Europa (onderzoek, ontwikkeling, innovatie)
 • Erasmus+ (onderwijs, vorming en jeugd)
 • Connecting Europe Facility (transport-, energie- ICT)
 • Digital Europe
 • InvestEU (investeringen via financiële instrumenten)
 • Life (milieu en klimaat)
 • COSME (kmo’s)
 • Creatief Europa (cultuur, media en creatieve industrieën)

Meer info over deelname aan EU-programma’s? Raadpleeg de webpagina EU-subsidies van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap of contacteer het VLEVA subsidieteam. Raadpleeg de webpagina’s van de Europese Commissie: EU-financieringsprogramma’s, Subsidies, leningen, aanbestedingen