McEntee en Bourgeois tevreden over akkoord transitiefase brexit

  • 19 maart 2018

Op 19 maart ontving Minister-president Bourgeois de Ierse Minister voor Europese Zaken Helen McEntee in Brussel. Zij bespraken de brexit en het pas bekend gemaakte akkoord over de overgangsperiode, die Europese en Britse bedrijven rechtszekerheid moet bieden. Terwijl de Ierse grenskwestie nog steeds een belangrijk knelpunt is in de brexit-onderhandelingen, is er wel overeenstemming over de noodzaak van een noodplan of een backstop: indien de onderhandelingspartners er niet in slagen een waterdichte oplossing voor de Ierse grenskwestie uit te werken, dan zal dit noodplan in werking treden. Mogelijk houdt dit noodplan in dat Noord-Ierland deel zal uitmaken van de douane-unie.

Gelet op het nog steeds moeizame verloop van de brexit-onderhandelingen, zijn minister McEntee en minister-president Bourgeois tevreden dat de Britten de noodzaak aan een noodplan onderschrijven. Zowel Ierland als Vlaanderen zijn voorstanders van een “zachte grens” op het Ierse eiland. En vinden dat de Goede Vrijdagakkoorden gerespecteerd moeten blijven eens de brexit een feit is.

Minister-President Geert Bourgeois: “Dit is niet alleen cruciaal voor de intermenselijke en economische relaties tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek. Op deze manier wordt ook oneerlijke concurrentie vermeden tussen het VK als derde land en de EU27. Hier heeft Vlaanderen als vierde handelspartner van het VK sterk op aangedrongen opdat de competitiviteit van onze bedrijven gevrijwaard blijft”.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in VK en Ierland