Luxemburg

Naast stichtend lid van de EU is Luxemburg een lidstaat van de Benelux, waarin het in een aantal werkgroepen rechtstreeks met Vlaanderen samenwerkt. Traditioneel belangrijke thema's voor Vlaanderen binnen de Benelux zijn de trilaterale samenwerking op vlak van mobiliteit, energie, arbeidsmobiliteit en de strijd tegen sociale fraude. In 2000 sloten Vlaanderen en Luxemburg een samenwerkingsverdrag, en er vindt geregeld bilateraal overleg plaats op ministerieel niveau.