Diplomatie

Vlaanderen is vervlochten met zijn internationale omgeving. Een aantal belangrijke uitdagingen kunnen alleen in internationaal verband en door goede samenwerking met buitenlandse partners aangepakt worden. Het is dan ook een kerntaak van het Vlaams buitenlands beleid om de Vlaamse belangen te behartigen in het buitenland. Daartoe worden politieke betrekkingen in de EU, met overheden in het buitenland en in tal van internationale organisaties onderhouden.

Beleidskader

Het Vlaamse buitenlands beleid krijgt vorm binnen een beleidskader dat onder bestaat uit het constitutionele bestel van het federale België, Vlaamse decreten en andere regelgeving, het Vlaamse regeerakkoord, de beleidsnota en eventuele andere gedragslijnen die de Vlaamse Regering heeft aangenomen (strategiedocumenten).