Cultuur

Vlaanderen hecht veel belang aan de culturele dimensie in zijn internationale relaties. De Vlaamse culturele diplomatie: 

  • ondersteunt de culturele sector en creatieve industrieën waar nuttig in hun internationale ambities en netwerking met het oog op het bevorderen van samenwerking en uitwisseling,
  • zet de uitstraling van de Vlaamse kunsten- en erfgoedsector in als instrument om de internationale naamsbekendheid en reputatie van Vlaanderen te versterken, 
  • beschouwt cultuur als drager van waarden in de internationale relaties van Vlaanderen en de Europese Unie, 
  • bevordert wederzijds begrip en vertrouwen in de relaties met het buitenland.

Het departement Buitenlandse Zaken vervult een brugfunctie tussen het brede culturele middenveld en het diplomatiek netwerk van de Vlaamse Regering. Ze ondersteunt concrete projecten of initiatieven in het buitenland die hetzij de gedeelde belangen van culturele sector en overheid behartigen of aan de hand van uitwisseling van ideeën, waarden of tradities de relaties met andere landen bevorderen. Voor elk van deze dossiers staat het departement in overleg met andere betrokken entiteiten zoals het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Toerisme Vlaanderen en Flanders Investment & Trade.