Brexit

De Britse bevolking besliste tijdens een referendum in juni 2016 om uit de EU te treden. De Britse regering bevestigde deze intentie op 29 maart 2017 waarna er onderhandelingen opgestart werden over een ordelijke terugtrekking. De EU en het VK sloten uiteindelijk een Terugtrekkingsakkoord af dat ervoor zorgde dat het VK op 31 januari 2020 uit de EU kon treden. Vanaf 1 februari 2020 is het VK officieel niet langer een EU lidstaat. Van 1 februari tot 31 december 2020 loopt er wel een transitiefase die ervoor zorgt dat het VK nog behandeld wordt als een EU-lidstaat waardoor er nog geen veranderingen plaatsvinden. Tijdens deze transitiefase onderhandelen de EU en het VK over hun toekomstig partnerschap.

Toekomstig partnerschap EU - VK : Vlaamse uitgangspunten

De Vlaamse regering wenst proactief te wegen op de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK, zodat de socio-economische schade voor onze regio ingedijkt kan worden. Vlaanderen neemt doorheen de onderhandelingen een constructieve houding aan en gaat in dialoog met de federale en Europese partners op basis van deze nota. 

Toekomstig partnerschap EU - VK : Vlaamse uitgangspunten

Wees voorbereid. Hulp nodig?

Op 16 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het Brexit Actieplan goed.

Dit plan moet Vlaanderen voorbereiden op de brexit en de weerbaarheid van het Vlaams economisch weefsel verhogen. 

Van plan te reizen naar het VK? Studeert, woont of werkt u in het VK en wil u weten wat brexit voor u betekent? Neem dan een kijkje op Vragen over Brexit  of stel uw vraag via het gratis nummer 1700

Bent u een ondernemer en wenst u advies op maat? Wendt u dan tot de brexit Helpdesk voor ondernemers  of stel uw vraag via brexit@fitagency.be.

Brexit Impact studies - KU Leuven

Het Departement Buitenlandse Zaken gaf professor Hylke Vandenbussche (KULeuven) de opdracht om de impact van brexit te onderzoeken. Dit resulteerde in twee studies. 

Brexit impact study: Regional, Provincial and Municipality-Level Analysis of the Impact of Brexit on Belgium

De studie analyseert de impact van brexit op België met specifieke aandacht voor de regionale, provinciale en gemeentelijke effecten. De studie geeft deze impact weer voor zowel een "no deal" brexit scenario als bij een "soft brexit" scenario.

pdf bestandBrexit impact study Regional, Provincial and Municipality-Level Analysis of the Impact of Brexit on Belgium (1.4 MB) 

Brexit impact study: Sector-level Analysis of the Impact of Brexit on EU-28

De studie analyseert de sectorale impact van brexit op elk van de EU-lidstaten en legt bloot op welke manier waardenketens getroffen worden op het vlak van toegevoegde waarde en tewerkstelling. En dit zowel in een hard als een zacht brexit scenario. Het ‘Global Network model’ (GNM) dat gebruikt werd, brengt zowel de directe als indirecte handelsstromen in rekening wat ervoor zorgt dat de schattingen een stuk gedetailleerder zijn dan in andere studies. Daarenboven geeft de studie voor 15 specifieke economische sectoren zoals textiel, chemie, automobiel, landbouw, voedingsmiddelen & dranken ook een ranglijst van de 10 meest getroffen lidstaten.
pdf bestandBrexit impact study Sector-level Analysis of the Impact of Brexit on EU-28 (1.26 MB)

Het Departement Buitenlandse Zaken trekt een aantal belangrijke lessen uit deze studie.

pdf bestandBrexit studie belangrijke lessen van Vlaanderen (80 kB)

Goedkeuring Terugtrekkingsakkoord - Start transitiefase

Eind januari 2020 werd het Terugtrekkingsakkoord goedgekeurd aan Britse en Europese zijde, waardoor het VK de EU op 31 januari 2020 op een ordelijke manier kon verlaten.

Dit Terugtrekkingsakkoord voorziet een transitiefase/overgangsperiode die in principe afloopt op 31 december 2020 maar eenmalig verlengd kan worden. Het VK blijft gedurende deze overgangsperiode onderhevig aan de volledige EU-regelgeving maar kan niet langer deelnemen aan de formele besluitvormingsprocedures. Tot het einde van de transitiefase maakt het VK dus deel uit van de douane-unie en de interne markt. Bedoeling is om tegen het einde van deze overgangsperiode een nieuwe verdragsrechtelijke relatie tussen het VK en de EU te onderhandelen. De Politieke Verklaring bij het Terugtrekkingsakkoord legt hiervoor de basis.