Belangrijkste ontwikkelingen in de EU

De minister bevoegd voor buitenlands beleid rapporteert maandelijks aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de belangrijkste ontwikkelingen in Europa vanuit Vlaams perspectief.

Elke maand verschijnt er een rapportering met informatie over:

  • Algemene ontwikkelingen op de Europese scène
  • Verslagen van de Europese ministerraden 
  • Belangrijke ontwikkelingen in voor Vlaanderen relevante en prioritaire EU-dossiers
  • Stand van zaken van omzettings- en inbreukdossiers

Maandelijkse Mededelingen aan de Vlaamse Regering met de belangrijkste ontwikkelingen in de EU